16.07.2018
Poniedziałek

 ...Mapa Połączeń...


(Tip: Mapa w dużej rozdzielczości. Otwórz odnośnik w nowej karcie lub Zapisz element docelowy jako.. )


 

 

Rozkład jazdy obowiązuje od 01.01.2018r.


linia nr 1 relacji Bobrowniki / Otyń / Modrzyca – Głogowska / Kiełcz / Ciepielów; - Rozkład Jazdy


• linia nr 2 relacji Szpital – Wyspiańskiego; - Rozkład Jazdy


• linia nr 3 relacji Szpital – Modrzyca; - Rozkład Jazdy


• linia nr 4 relacji Ciepielów / Kiełcz / Głogowska – Przyszłości;  - Rozkład Jazdy


• linia nr 5 relacji Ciepielów / Kiełcz / Głogowska – Lubieszów / Stary Staw; - Rozkład Jazdy


• linia nr 6 relacji Szpital – Przyborów; - Rozkład Jazdy


• linia nr 13 relacji Rudno – Modrzyca; - Rozkład Jazdy


• linia nr 14 relacji Kiełcz / Głogowska – K-SSSE / Piłsudskiego;  - Rozkład Jazdy


• linia nr 23 relacji Szpital – Czasław. - Rozkład JazdyWszystkie linie komunikacyjne obsługiwane są przez autobusy niskopodłogowe.


Bilety jednorazowe  można kupić  u kierowcy każdego autobus

Bilety miesięczne sprzedaje Wit-kom ul. Wrocławska 2, Nowa Sól 

CENY biletów oraz ulgi poniżej w Uchwale Rady Miejskiej w Nowej Soli

 

1) Ceny biletów w strefie miejskiej:

a) bilet jednorazowego przejazdu:

- normalny – 2,40 zł,

- ulgowy – 1,20 zł,

b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej:

- normalny – 72,00 zł,

- ulgowy – 36,00 zł;


2) Ceny biletów za przejazd ze strefy podmiejskiej A do strefy miejskiej i odwrotnie lub ze strefy podmiejskiej B do strefy podmiejskiej A i odwrotnie lub ze strefy podmiejskiej C do strefy podmiejskiej B i odwrotnie:


a) bilet jednorazowego przejazdu:

- normalny – 3,80 zł,

- ulgowy – 1,90 zł,


b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie w strefie miejskiej i podmiejskiej A lub na wszystkie linie łączące strefę podmiejską B ze strefą podmiejską A lub na wszystkie linie łączące strefę podmiejską C ze strefę podmiejską B:


- normalny – 114,00 zł,

- ulgowy – 57,00 zł;

3) Ceny biletów za przejazd ze strefy podmiejskiej B do strefy miejskiej i odwrotnie:

a) bilet jednorazowego przejazdu:

- normalny – 5,00 zł,

- ulgowy – 2,50 zł,


b) bilet okresowy imienny trzydziestodniowy na wszystkie linie łączące strefę podmiejską B ze strefą miejską i odwrotnie i na wszystkie linie w strefie miejskiej:


- normalny – 150,00 zł,

- ulgowy – 75,00 zł;

4) Ceny biletów za przejazd ze strefy podmiejskiej C do strefy miejskiej i odwrotnie:

a) bilet jednorazowego przejazdu:

- normalny – 6,60 zł,


Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe oraz wszystkie ulgi samorządowe uchwalane decyzją Rady Miasta Nowa Sól. 


          UCHWAŁA NR L/414/17  

          RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI


       z dnia 28 września 2017 r.


           w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego

           w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto i gmin, które zawarły porozumienie

       międzygminne z Gminą Nowa Sól – Miasto


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t. j.  Dz. U. z 2015r., poz. 915 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 10 i art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1867 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego przez operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2.


§ 2. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto oraz gmin, które powierzyły Gminie Nowa Sól – Miasto realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Gminę Nowa Sól – Miasto z niektórymi miejscowościami gmin w ramach zawartych porozumień międzygminnych.


§ 3. Ustala się strefy biletowe na terenie obowiązywania uchwały objętym publicznym transportem zbiorowym:


1) miejska strefa biletowa - obejmująca obszar Gminy Nowa Sól – Miasto;


2) podmiejska strefa biletowa A – obejmująca miejscowości położone na obszarze gmin, o których mowa w § 2: Bobrowniki (gm. Otyń), Ciepielów (gm. Nowa Sól), Czasław (gm. Otyń), Kiełcz (gm. Nowa Sól), Konradowo (gm. Otyń), Lelechów (gm. Nowa Sól), Lubieszów (gm. Nowa Sól), Ługi (gm. Otyń), Modrzyca (gm. Otyń), Niedoradz (gm. Otyń), Nowe Żabno (gm. Nowa Sól), Otyń (gm. Otyń), Przyborów (gm. Nowa Sól), Rudno (gm. Nowa Sól), Siedlisko (gm. Siedlisko), Stara Wieś (gm. Nowa Sól), Stany (gm. Nowa Sól), Stary Staw (gm. Nowa Sól), Wrociszów (gm. Nowa Sól), Zakęcie (gm. Otyń);


3) podmiejska strefa biletowa B – obejmująca miejscowości położone na obszarze gmin, o których mowa  w § 2: Bielawy (gm. Siedlisko), Bielice (gm. Kożuchów), Borowiec (gm. Siedlisko), Broniszów (gm. Kożuchów), Buczków (gm. Nowa Sól), Bulin (gm. Kożuchów), Chełmek (gm. Nowa Sól), Cisów (gm. Kożuchów), Czciradz (gm. Kożuchów), Dąbrowno (gm. Nowa Sól), Dębianka (gm. Siedlisko), Drogoniów (gm. Nowa Sól), Drwalewice (gm. Kożuchów), Dziadoszyce (gm. Kożuchów), Jeziorna (gm. Nowa Sól), Jodłów (gm. Nowa Sól), Józefów (gm. Nowa Sól), Kierzno (gm. Siedlisko), Kożuchów (gm. Kożuchów), Książ Śląski (gm. Kożuchów), Lasocin (gm. Kożuchów), Lipiny (gm. Nowa Sól), Lubięcin (gm. Nowa Sól, Mirocin Dolny (gm. Kożuchów), Mirocin Górny (gm. Kożuchów), Mirocin Średni (gm. Kożuchów), Okopiec (gm. Nowa Sól), Piękne Kąty (gm. Siedlisko), Podbrzezie Dolne (gm. Kożuchów), Podbrzezie Górne (gm. Kożuchów), Radocin (gm. Siedlisko), Radosławice (gm. Nowa Sól), Radwanów (gm. Kożuchów), Różanówka (gm. Siedlisko), Słocina (gm. Kożuchów), Sokołów (gm. Kożuchów), Solniki (gm. Kożuchów), Stawy (gm.


Poz. 2085


Nowa Sól), Studzieniec (gm. Kożuchów), Stypułów (gm. Kożuchów), Ustronie (gm. Siedlisko), Zawada (gm. Kożuchów), Zwierzyniec (gm. Siedlisko);


4) podmiejska strefa biletowa C - obejmująca miejscowości położone na obszarze gmin, o których mowa w § 2: Jesiona (gm. Kolsko), Jesionka (gm. Kolsko), Karszynek (gm. Kolsko), Kolsko (gm. Kolsko), Konotop (gm. Kolsko), Lipka (gm. Kolsko), Marianki (gm. Kolsko), Mesze (gm. Kolsko), Sławocin (gm. Kolsko), Tatarki (gm. Kolsko), Tyrszeliny (gm. Kolsko), Uście (gm. Kolsko), Zacisze (gm. Kolsko).


§ 4. Ustala się ceny biletów jednorazowych i okresowych za przewóz osób środkami publicznego transportu zbiorowego, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5. Ustala się opłaty za przewóz rowerów i psów (z wyjątkiem psów przewodników i psów służb mundurowych – Straży Miejskiej i Policji) w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej.


§ 6. Ustala się następujące zasady korzystania z przewozów bezpłatnych i ulgowych środkami publicznego transportu zbiorowego:


1) do korzystania z przewozów bezpłatnych uprawnieni są:


a) posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkowie parlamentów Państw Członkowskich Unii Europejskiej – na podstawie legitymacji,


b) inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacji rencisty – emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową,


c) emeryci i renciści przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, którzy nabyli uprawnienia do ulgi od dnia 27 listopada 1995r. zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy z 1974r. – na podstawie biletu wolnej jazdy wydanego przez Urząd Miejski Nowa Sól,


d) umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia podoficera włącznie za okazaniem książeczki wojskowej, umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na podstawie legitymacji służbowej oraz psy służ mundurowych – podczas pełnienia obowiązków służbowych,


e) osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) i wska-zany przez nich przewodnik - na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,


f) dzieci przedszkoli specjalnych oraz uczniowie szkół specjalnych na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły na terenie obowiązywania niniejszej uchwały wraz z jedną osobą opiekującą się dzieckiem lub uczniem w czasie przejazdu – na podstawie legitymacji przedszkolnej lub szkolnej (wzór określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych, t.j. Dz. U. z 2014, poz. 893),


g) ociemniali (osoby posiadające niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku oznaczoną kodem 04-O) i niewidomi wraz z jedną osobą towarzyszącą lub psem przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności stwierdzającej stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku, określony kodem  04-O, w przypadku przewodników wskazanie przez ociemniałego,


h) cywilne niewidome ofiary działań wojennych wraz z przewodnikiem – na podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez organ rentowy, w przypadku przewodników wskazanie przez niewidomego,


i) dzieci do dnia ukończenia 4 roku życia – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,


j) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość i umożliwiającego stwierdzenie wieku,


k) osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,


Poz. 2085


l) osoby będące członkami Związku Sybiraków urodzone przed 1953r. i posiadające uprawnienia kombatanckie – na podstawie legitymacji Związku Sybiraków wraz z zaświadczeniem o uprawnieniach kombatanta wydanym przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,


m) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający i uczący się na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i miesięcznego biletu wolnej jazdy,


n) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający na obszarze podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C i uczący się na obszarze miejskiej strefy biletowej lub podmiejskiej strefy biletowej A lub podmiejskiej strefy biletowej B lub podmiejskiej strefy biletowej C – na podstawie legitymacji szkolnej i miesięcznego biletu wolnej jazdy;


2) do korzystania z przewozów ulgowych (50%) uprawnieni są:


a) kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób represjonowanych,


b) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,


c) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej,


d) dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności – na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania i Stopniu Niepełnosprawności,


e) emeryci i renciści – na podstawie dokumentu tożsamości i legitymacji emeryta lub rencisty z odpo-wiednim symbolem świadczenia („E” - emeryci, „I” - renciści).


§ 7. Ustala się sposób naliczania opłat dodatkowych:


1) za przejazd bez ważnego biletu - 30-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;


2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 25-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;


3) za brak ważnego biletu na przewóz zwierząt lub roweru – 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w miejskiej strefie biletowej;


4) w przypadku udokumentowania w ciągu 7 dni uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub okazanie biletu imiennego – opłata wynosi 7 zł.


§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§ 9. Traci moc uchwała nr XXXIV/265/16 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 29 września 2016r. w sprawie cen za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto i gmin, które zawarły porozumienie międzygminne z Gminą Nowa Sól – Miasto (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 6 października 2016r., poz. 1988).


§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli

Piotr SzyszkoPoz. 2085

 

Współpracujemy